22/10/13

As relacións entre o imaxinario literario e o imaxinario nacional na literatura galega contemporánea

Un novo libro da colección iBroLiT (Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía)
do grupo GAELT estará disponíbel en breve na editora Frank&Timme (Berlón, R.F.A.):
Manuel Forcadela: Dama Saudade e o Cavaleiro Sombra. As relacións entre o imaxinario literario e o imaxinario nacional na literatura galega contemporánea. ISBN 978-3-86596-493-9.

Sem comentários:

Enviar um comentário