06/11/13

Das copras de Sarmiento ós cantares de Rosalía

Un novo libro da colección iBroLiT (Estudos Iberorrománicos de Literatura e Tradutoloxía)
do grupo GAELT está disponíbel na editora Frank&Timme (Berlín, R.F.A.): 
 
 
Vol. 3: Anxo Angueira: Das copras de Sarmiento aos cantares de Rosalía de Castro. Cara a unha nova periodización do Rexurdimento. 2013. ISBN 978-3-86596-494-6.
 
 

Sem comentários:

Enviar um comentário