Publicacións

Vexa aquí as publicacións da colección iBroLiT / Here you can find the iBroLiT series publications.


Outros libros publicados por membros de GAELT / Other volumes published by members of GAELT:
 • 2002, Camiño Noia: Contos Galegos de Tradición Oral, Vigo: Nigratea.
 • 2007, Xurxo Martínez González: Fuco Gómez, Ager.
 • 2009, Anxo Angueira Viturro: A espiral no espello. Bretaña, Esmeraldina e o sistema literario galego. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 
 • 2010, Burghard Baltrusch & Gabriel Pérez Durán & Kathrin Sartingen: Soldando Sal. Galician Studies in Translation and Paratranslation. München: Martin Meidenbauer / Peter Lang.
 • 2011, Camiño Noia & Manuel Forcadela: Cara a unha poética feminista. Homenaxe a María Xosé Queizán, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
 • 2011, Que lle podo ofrecer a quen me intente? Monográfico Lois Pereiro, Edicións Xerais de Galicia, baixo a coordinación de Anxo Angueira e Teresa Bermúdez.
 • 2011, Xurxo Martínez González: Luis Soto. A xeira pola unidade galega, Vigo: Xerais.
 • 2012, Xurxo Martínez González & Armando Requeixo (eds.): Vida e obra de Manuel Leiras Pulpeiro. Antoloxía Poética, Galaxia.
 • 2012, Burghard Baltrusch & Isaac Lourido (eds.): Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry, München: Martin Meidenbauer / Peter Lang.
 • 2012, Burghard Baltrusch & Laura Carballo Piñeiro & Olivia Rodríguez González: Novas Achegas ao Estudo da Cultura Galega II, Universidade da Coruña: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
 • 2012, Xosé Bieito Arias Freixedo & Xosé María Gómez Clemente & Gabriel Pérez Durán: Sementar para os que veñan. Homenaxe a Camiño Noia, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.
 • 2013,  Xurxo Martínez González & Olivia Rodríguez González (eds.), Aurelio Aguirre: Recuerdos de agosto. Obra poética 1850-1858, Alvarellos Editora. 
 • 2013, Ramón Otero Pedrayo: Xeórxicas do pan, Edición de Silvia Penas e dirixida por Manuel Forcadela, Vigo: Galaxia.
 • 2013, Rosalía de Castro: Cantares gallegos. Edición, introdución notas e comentarios de Anxo Angueira, Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 
 • 2014, Álvaro Cunqueiro: Trinta poemas. Selección, introdución e comentarios de Camiño Noia. Santiago de Compoestela Centro PEN de Galicia.

....